top of page

Vítejte v naší advokátní kanceláři. Poskytujeme plný právní servis jednotlivcům i společnostem.

Chcete-li vědět více, čtěte dále. Je-li Váš čas příliš drahý, rovnou nám zavolejte nebo napište.

Naše hodnoty
Advokat Brno Hustopece.jpg

Naše hodnoty

Řídíme se zásadou, že praktické právo má sloužit potřebám lidí, musí poskytovat stabilní oporu Vašim projektům, a naopak nestavět překážky. Dobře víme, že naší prací Vám pomáháme realizovat projekty životně či existenčně důležité pro Vás či Vaši firmu, a proto se jim věnujeme vždy s náležitou péčí.

Soustředíme se na prevenci a každý případ individuálně zvažujeme. Výsledkem takového procesu bude kupříkladu dobře připravená smlouva se správným vyhodnocením rizik, která bude fungovat a přinášet maximální užitek roky, předejde budoucím nejasnostem, nekonečným soudním sporům a ztrátám.

Klademe důraz na komunikaci s Vámi a dobré porozumění situaci, na jejímž řešení se podílíme. Přirozeným způsobem směřujeme k takovým řešením právních kauz, která jsou funkční, praktická a z ekonomického hlediska smysluplná. Naším cílem je vždy spokojený klient, protože předpokladem našeho úspěchu je vždy úspěch Váš.

Jak probíhá spolupráce?

 

Nejprve nám nastíníte, jaké jsou Vaše potřeby. V čem spočívá Vámi řešený právní problém či v jaké oblasti máte zájem o právní poradenství. Tuto můžeme realizovat jakýmkoli způsobem - osobně, telefonicky, online a samozřejmě i emailem, je-li pro Vás snazší vše napsat. V případě rozsáhlejší záležitosti či předpokladu dlouhodobější spolupráce se dohodneme individuálně.

Po úvodní konzultaci věci obdržíte návrh ceny. Před zahájením spolupráce tak budete mít možnost se rozhodnout, zda nám na základě proběhlé komunikace dáte důvěru v řešení Vašich záležitostí, a současně získáte představu o ceně poskytovaných služeb.

Jak probíhá spolupráce
Právní služby
Cena

Cena právních služeb

 

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí ujednáním advokáta a klienta, a to zejména s ohledem na povahu věci, potřebnou odbornost a časovou náročnost. Cenu poskytovaných služeb lze sjednat úkolově – pevnou částkou, případně hodinovou sazbou, není-li předem odhad ceny s ohledem na povahu věci dobře možný. Při předpokladu trvalejší spolupráce lze rovněž sjednat pravidelnou (měsíční, čtvrtletní…) paušální odměnu se zvýhodněnou hodinovou sazbou. 

O nás

O nás

 

Mgr. Eva Herufek, advokátka

Právní vzdělání jsem získala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala jsem roční studijní pobyt na Univerzitě v Regensburgu (DE), kde jsem se zaměřila na studium občanského práva. Jako stážistka jsem získala zkušenosti na Nejvyššímu soudu u občanskoprávního a obchodního kolegia. V advokacii působím od roku 2014 a praxi jsem získala v zavedených menších a středně velkých advokátních kancelářích v Praze, Brně a Mikulově. Kladu důraz na uplatňování prevence v právu. Mými typickými klienty jsou menší a středně velké podniky. Oblíbené právní disciplíny jsou smluvní právo a téma ochrany duševního vlastnictví. Právní služby poskytuji také v německém a anglickém jazyce.

Kontakt

KONTAKT ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mgr. Eva Herufek, advokátka

Sídlo: Holandská 878/2, 639 00 Brno 

IČ: 08267171

DIČ: CZ8958194245

Kancelář Brno

Holandská 878/2, 639 00 Brno

 
 
bottom of page