top of page
Anchor 1

Informace pro spotřebitele

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je spotřebitel oprávněn k mimosoudnímu řešení takového sporu u určeného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, web: www.cak.cz.

bottom of page