top of page

Právní služby

Poskytujeme právní služby téměř ve všech oblastech práva. Nejste-li si jisti, zda Vám umíme pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Smluvní právo

Připravujeme smlouvy na míru šité Vašim potřebám. Má-li se smlouva týkat specifické problematiky, budeme jí chtít porozumět, abychom smlouvu propojili s praxí. Rádi Vám smlouvy také zkontrolujeme a zrevidujeme. Zpracujeme pro Vás funkční obchodní podmínky. 

Nemovitosti (stavby, pozemky), nájem a pacht

Ať už jde o výstavbu či koupi nemovitosti, jejich směnu nebo zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, pomůžeme Vám najít nejvhodnější řešení. Připravíme kupní, darovací či jiné související smlouvy včetně úschovy. Zajistíme efektivní smluvní řešení týkající se nájmu bytů i komerčních prostor. Sepíšeme pachtovní smlouvu a pomůžeme ukončit smlouvy nevýhodné.

Právo rodinné

Poskytujeme poradenství při rozvodech, řešení péče o dítě a výživného, zastoupení při rodinné mediaci. Manželské a předmanželské smlouvy, sporné i nesporné rozvody, vypořádání SJM, výživné pro dítě i rozvedeného manžela.

Soudní řízení, spory, pohledávky

Zastupujeme klienty ve sporných řízeních na všech úrovních soudní soustavy. Zajišťujeme mimosoudní vymáhání pohledávek, jejich uplatnění v soudním i v exekučním řízení.

Insolvence

Poskytneme Vám právní pomoc v průběhu celého insolvenčního řízení, ať už jste se ocitli v pozici věřitele či dlužníka.

Obchodní právo, obchodní společnosti, družstva

Poskytujeme právní poradenství ve všech oblastech existence a činnosti společností a družstev, včetně bytových družstev.

Budeme Vám asistovat při založení a vzniku společností, změnách ve společnostech i družstvech, změnách zakladatelských právních jednání (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) a jejich zápisu do obchodního rejstříku. Připravujeme a realizujeme přeměny společností a družstev, stejně jako jejich likvidace.

Připravíme i zrevidujeme smlouvy obchodní smlouvy. Provedeme audit smluv s odběrateli a dodavateli a nastavíme systém kontraktů pro vyšší úspěšnost plnění smluvních závazků a lepší vymahatelnost práv a povinností. 

V případě porušení dovolených pravidel hospodářské soutěže pomůžeme Vaší firmě zajistit právní ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání konkurence.

Zastupování před vrcholnými soudy - Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Ústavní soud

Zastoupíme Vás v řízeních před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem. Sepíšeme a podáme dovolání, kasační stížnost či ústavní stížnost.

Správní právo

Jednání s úřady často patří k těm nejtěžším, chybovost jejich rozhodnutí bývá vysoká. Zastoupíme Vás ve správním řízení a budeme usilovat o jeho rychlost i úspěšnost. Bude-li to nezbytné, zastoupíme Vás také při podání správní žaloby ke správnímu soudu či kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. 

Ochrana osobních údajů, GDPR

Zpracujeme problematiku GDPR (komplexní řešení tzv. na klíč či dílčí otázky jako zásady zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů aj.) včetně provedení auditu zpracování osobních údajů, zpracování nezbytné dokumentace a školení osob.  

PS - smluvní právo
PS - nemovitosti
PS - pravo rodine
PS - soudní řízení, spory, pohledávky
PS - insolvence
PS - Obcodní právo
PS - zastupování před vrcholnámi soudy
PS - správní právo
PS - GDPR
bottom of page